Follow

OVM a má frustrace přetéká
1-Jak může ministr zdravotnictví říct, že zastupuje nemocné a zdravotníky ale i zbytek populace? Kdo se tedy zastane ohrožených, když je zdravější většina odsoudí k smrti? Ministr zdravotnictví má zajistit zdraví populace, minimalizovat nákazu, NE jen přihlížet divokému promořování
2-Zvládnutí epidemie prý budeme soudit později, doufám že soudy na p. Blatného nezapomenou.
3-Proč se intenzivista vyjadřuje k otevírání škol a epidemiologii? Proč se ho na to vůbec ptají?

@Eva přijde mi to jako symptom rozkladu státu. Tady už není možné zorganizovat vůbec nic. A tak se cosijakodělá, přihlíží, promořuje a čeká se na léto. To se pak pánové poplácají po ramenou, jak to zvládli. "Problém je to naorganizovat," řekl v neděli Babiš, asi ve chvíli pravdomluvnosti. Tím totiž ukázal na sebe. Ale což. Lid zapomene a tyhle týpky na podzim opět zvolí. V očích lidu jsou Zemanové a Babišové tzv. menším zlem. Jen by mě zajímalo, co je pak v očích lidu to větší zlo.

Sign in to participate in the conversation
Unextro

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!