dobrý kačer, bytosti!
jeden z mých kybersoudruhů, David František Wagner, a tým dalších fajn lidiček vytvořili hru, kde si můžete vyzkoušet, jaké to je, hýbat s opatřeními, jak se co projeví na počtu nakažených, mrtvých nebo třeba výdajích. zkuste ji též! seznamzpravy.cz/clanek/zvladli

@malajanka Tomu říkám promarněná příležitost. Místo aby lidem přiblížila iluzornost balancování mezi životy a ekonomikou, učí lidi řízeně promořovat. Ještě v době, když už máme vakcínu. :) Marginalizační strategie, testování a trasování nikde.

Follow

@ondra @malajanka Přesně, hra kde se nedá manipulovat s parametry trasování, které je pilířem úspěchu, je dost smutný. Takhle bohužel zas nikdo nepochopí že ekonomické a zdravotní zájmy nemusejí jít proti sobě pokud se zvolí efektivnější strategie trasování a izolování větších ale lokálnějších celků.

Sign in to participate in the conversation
Unextro

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!