Follow

Pan Kubek měl být ministrem zdravotnictví místo p. Blábolatného. Ve 3 min vše co je třeba vědět.
@keddie Na tomhle máte bohužel také svůj díl, což mě osobně upřímně mrzí.

tn.cz: Kubek: Politici hodili zdravotníky přes palubu. Za tři týdny může nastat peklo.
tn.nova.cz/clanek/kubek-politi

@Eva ale to celé vychází z mylného předpokladu, že opatření od pondělí nebudou.

@keddie Naopak, to vychází ze zcela reálného předpokladu, že nějaká rozhodně platit přestanou. A díky tomu, co jste předvedli, asi ani den předem nebude ještě nikdo vědět jaká. Opravdu úspěšně jste s tím chaosem zatočili. 👍
@Eva

@keddie Ne, nevychází. Ono třeba 80% procent opatření bude platit dál (ačkoli si mnoho lidí už maluje jak otevře), ale těch zbylých třeba 10-20% procent a zmatky s tím spojené způsobí zhoršení epidemie, což je v době kdy vám nemocnice praskají ve švech a rozjíždí se Brigita naprostá sebevražda a neúcta k lékařům a lidskému zdraví.

@Eva @keddie Ono už jen to hromadné chystání na rozvolnění, co teď probíhá v obchodech a službách, situaci zhorší i kdyby se nakonec nouzový stav prodloužil nebo vyhlásil nezměněný znovu. A lidi budou zbytečně zase naštvanější.

@Eva a to je přesně věc (dlouhodobý plán) který má zajistit vláda. Vláda se na lidi vykašlala a šla cestou protiústavních zákazu.

@keddie Přestaňme už prosím s argumenty typu "to si začali oni...", "to mají udělat oni..." , "můžou za to oni...". Tím teď vážně ničemu nepomůžeme. Ano, do teď za to mohla vláda, naprostý souhlas, ale tím co jste ve čtvrtek jako opozice předvedli se aktivně a vedomě podílíte na zmatcích a místo stabilizace jen situaci dál zhoršujete, v nejhorší možný čas. Tohle bude mít dopad na zdraví lidí. Copak si neuvědomujete že máte taky nějakou zodpovednost, že vaše činy mají taky nějaké důsledky?

Sign in to participate in the conversation
Unextro

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!