Neuvěřitelný jak v tomhle státě všechno trvá, myslela jsem, že alespoň ty transporty do Německa už fungují.

Nemluvě o tom, že do této situace jsme se vůbec nemuseli dostat nebýt pochybné "tiše promořovací" ne-strategie ministerstva a vlády.

denik.cz: Zemřel nám tatínek, v nemocnici nebyla kapacita, píší lidé ministrovi Blatnému.
denik.cz/regiony/zemrel-nam-ta

@Eva Tak snad přijdou konečně ty žaloby. Zase za tím bylo hlavně duo Černý Bláto.

Follow

@ondra žaloby prý nevylučují, ale je otázka jestli budou řešit "jen" transporty (podle článku to tak trochu vypadá) nebo se budou zabývat podstatou proč se epidemie vymkla kontrole.
Přestože jsou pravděpodobně za obojím stejní aktéři.

Sign in to participate in the conversation
Unextro

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!