Follow

Tahle země nikdy nezklame...
- Promořovací ministr, co epidemii zlehčoval je odvolán kvůli jediné věci kterou udělal správně, v momentě kdy je konečně donucen komunikovat s epidemiology/MeSES (ne že by jejich rady realizoval).
- Člověk, co převzal post ve chvíli zavedených opatření a klesajícího trendu epidemie, který namísto využití času k přípravě a nechání epidemie vyklesat do zvládnutelných čísel, pustil Vánoce a dostal nás do současné situace, je teď prezentován jako spasitel. Neuvěřitelné

@Eva Taky lhal už na první tiskovce, nevěděl ani co je reprodukční číslo, zlehčoval počty úmrtí, před poslední vlnou to chtěl nechat na lidech a vůbec nijak zasahovat, odmítal pomoc ze zahraničí, prodloužit čas mezi vakcínami, větší využití monoklonálních protilátek…
Jen někdo, kdo nedával pozor nebo má krátkou paměť, může teď přikyvovat tomu, že to je odborník (možná tak na hematologii), slušný člověk nebo že byl dobrý ministr.

@Eva lid chce do Chorvatska, to je zaklad uspechu pro podzimni volby :-) taky dostatecna doba k tomu, aby se zapomnelo na vsechny nedostatky.. By me zajimalo, kdyby se volby nekonaly v rijnu, ale v lednu, jak by to dopadlo :-)

@mig Kdo ví, třeba budou letos volby driv... :-)

@ondra @Eva obecně v lednu.. volby by dopadaly určitě jinak, kdyby se odehrávaly v zimních depresivních měsících než když lidé volí odpočatí po prázdninách

@mig @ondra Je to možné, ale oni jsou schopní to do voleb ještě zvorat mnoha způsoby tak je otázka jak odpočatí voliči budou. Ostatně s tím, jak si už teď všichni vysvětlují otevírání škol jako signál uvolňování všeho se obávám, že můžeme "vyhlížet" pátou vlnu. Na počasí bych raději nespoléhala, některé mutace řádí i v teplých oblastech. Snad se pletu
@jackc Je to morální selhání společnosti :( Asi taky záleží, jestli by obětovali babičku vlastní nebo cizí a jestli si vůbec to riziko připouští.

@mig @Eva U některých lidí fakt netuším, jestli by si vybrali to Chorvatsko nebo živou babičku :-(

Sign in to participate in the conversation
Unextro

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!