Tahle země nikdy nezklame...
- Promořovací ministr, co epidemii zlehčoval je odvolán kvůli jediné věci kterou udělal správně, v momentě kdy je konečně donucen komunikovat s epidemiology/MeSES (ne že by jejich rady realizoval).
- Člověk, co převzal post ve chvíli zavedených opatření a klesajícího trendu epidemie, který namísto využití času k přípravě a nechání epidemie vyklesat do zvládnutelných čísel, pustil Vánoce a dostal nás do současné situace, je teď prezentován jako spasitel. Neuvěřitelné

@Eva lid chce do Chorvatska, to je zaklad uspechu pro podzimni volby :-) taky dostatecna doba k tomu, aby se zapomnelo na vsechny nedostatky.. By me zajimalo, kdyby se volby nekonaly v rijnu, ale v lednu, jak by to dopadlo :-)

Follow

@mig Kdo ví, třeba budou letos volby driv... :-)

Sign in to participate in the conversation
Unextro

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!