Tahle země nikdy nezklame...
- Promořovací ministr, co epidemii zlehčoval je odvolán kvůli jediné věci kterou udělal správně, v momentě kdy je konečně donucen komunikovat s epidemiology/MeSES (ne že by jejich rady realizoval).
- Člověk, co převzal post ve chvíli zavedených opatření a klesajícího trendu epidemie, který namísto využití času k přípravě a nechání epidemie vyklesat do zvládnutelných čísel, pustil Vánoce a dostal nás do současné situace, je teď prezentován jako spasitel. Neuvěřitelné

@Eva lid chce do Chorvatska, to je zaklad uspechu pro podzimni volby :-) taky dostatecna doba k tomu, aby se zapomnelo na vsechny nedostatky.. By me zajimalo, kdyby se volby nekonaly v rijnu, ale v lednu, jak by to dopadlo :-)

@ondra @Eva obecně v lednu.. volby by dopadaly určitě jinak, kdyby se odehrávaly v zimních depresivních měsících než když lidé volí odpočatí po prázdninách

Follow

@mig @ondra Je to možné, ale oni jsou schopní to do voleb ještě zvorat mnoha způsoby tak je otázka jak odpočatí voliči budou. Ostatně s tím, jak si už teď všichni vysvětlují otevírání škol jako signál uvolňování všeho se obávám, že můžeme "vyhlížet" pátou vlnu. Na počasí bych raději nespoléhala, některé mutace řádí i v teplých oblastech. Snad se pletu
@jackc Je to morální selhání společnosti :( Asi taky záleží, jestli by obětovali babičku vlastní nebo cizí a jestli si vůbec to riziko připouští.

Sign in to participate in the conversation
Unextro

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!