Follow

@mirek Tam to znám. :) Najdu někde bližší info k této nebo takovému druhu akcí obecně? Prochází se předpokládám specifické cesty, u kterých v OSM chybí stopy?

@ondra momentalne prochazime turisticke znacky kde nam chybi kusy cest nebo ta cesta neni overena nebo nam tam chybi rozcestnik. Spolecne akce moc u nas nejsou. Co je treba zmapovat trackujeme pres taskman.poloha.net

Sign in to participate in the conversation
Unextro

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!