Follow

🇨🇿 in czech 

Dnes mi končila platební karta.
Před 10 dny jsem psal Fio bance, že mi stále nedorazila obnovená.
Po 5 dnech vydali novou. Při tom mi deaktivovali i tu stávající.
O další 2 dny později dorazila obnovená karta s původním číslem. Po 4 týdnech(!) od odeslání (z Prahy).
Nová k dnešku ještě ani nebyla odeslána.

Platby za různé služby musím dočasně převést na jinou kartu a poté všechny na novou, až dorazí. Těším se i na případný rozhovor s revizorem, proč mám Lí*ačku na neplatné kartě.

🇨🇿 in czech 

Kdybych nic nedělal, poslední den před vypršením by se vše vyřešilo samo. A to všechno pravděpodobně jen díky České poště, které se už 10+ let vyhýbám kdykoliv mám na výběr, protože těch pár zkušeností ročně s ní dopadá přesně takhle.

Show thread
Sign in to participate in the conversation
Unextro

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!