@fuxoft Podle mě je ten ban Trumpa takový krok ze zoufalství a důležité je zamyslet se nad příčinou.
Komerční sociální sítě kvůli svým zájmům léta uzavírají bubliny a kopou příkopy. Naneštěstí to vede k radikalizaci a extrémismu. Teď už to zašlo dost daleko, když se bojuje o území, které je pro ně symbolem. Zdá se, že na to už kravaťáci a markeťáci nemají žaludek a hledají jakoukoliv záchrannou brzu. A než změnit algoritmy nebo své myšlení, je jednodušší na někoho ukázat a zabanovat ho.

@jackc @fuxoft nutno uznat, že sociální sítě jsou především nástroj na generování peněz, a tudíž nestojí o to, aby na trhu byli další hráči.. každá záminka k omezení konkurence se proto hodí.. bude super, až to všechno zabanujou a lidi objeví, že existujou i jiné zdroje než playstore.. a že existujou platformy jiné než FB a Twitter.. třeba mě překvapila kvalita Peertube, jak je to použitelné.. a myšlenka, koukat na videa skrze torrenty, kdy sdílíte peer2peer to, na co koukáte - to je geniální..

@mig @jackc @fuxoft Ne, že bych nefandil decentralizaci, ale asi mi pořád uniká, jak pomůže třeba konkrétně v tomhle případě... Nedrobí to jen jeden velký problém jen na spoustu lokálnějších? Když si udělá US prezident svoji instanci, některé ho zablokují, jiné ne. Lidi, kteří ho budou sledovat se na ně přesunou nebo si založí svoje. Tvorba bublin bude ještě výraznější. V čem je to lepší, než když ho sledují nebo nesledují na centralizované síti jednotliví uživatelé? Nebude jeho "reach" obdobný?

@ondra @mig @jackc Protože zničit tu "malou bublinu" je skoro stejně těžké jako zničit celý Parler, tak se to těm ničitelům tolik nevyplatí, zabere jim to mnohem víc práce (kdyby chtěli zničit "celý Mastodon", nikoliv jen "Trumpův Mastodon"). Navíc smazané instance se mohou celkem rychle přestěhovat, obnovit ze zálohy a znovu připojit k ostatním

Follow

@fuxoft @mig @jackc To si právě taky myslím. Možná jsem jen špatně pochopil některé komentáře výše, ale decentralizace jeho reachi právě spíš pomůže a bubliny ještě víc oddělí. Ale samozřejmě to nebude rozhodovat jedna soukromá firma s vlastními zájmy za všechny, to je samozřejmě pokrok.

Sign in to participate in the conversation
Unextro

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!