🇨🇿 in #Czech, modré zóny 

ekonomickydenik.cz/39467-2

Z vlastní zkušenosti můžu potvrdit. Anabáze kolem modrých se v místních ulicích táhne od listopadu loňského roku, kdy nám začali houfně kreslit modré čáry před vjezdy. Po mnoha desítkách(!) hodin zabitých komunikací, urgováním úředníků a mnoha iteracích — v jedné nám například projektant udělal místo chodníku parkoviště podél celého pozemku včetně vstupní branky a vjezdu, takže bychom museli přeskakovat auta — se podařilo část problémů odstranit...

Follow

🇨🇿 in #Czech, modré zóny 

Ještě po začátku platnosti 1. 4. čáry v celé půlce Chrastavské zcela překreslili, nesouhlasilo v ní svislé a vodorovné dopravní značení a v Hejnické tento stav trvá doteď.
Kromě toho je stále mimo modré zákaz zastavení, takže si nesmíme u domů zastavit ani pro naložení/vyložení nákladu a kurýři zůstávají stát na křižovatkách…

Chaos a šikana se táhne jako smrad celou veřejnou správou.

🇨🇿 in #Czech, modré zóny 

Chaos pokračuje. Teď nám v ulici navzdory domluvě místních s nakreslili onu modrou na chodník.
Aby mohli zaparkovat 3 majitelé auta co nejblíž domu (ač mají vjezd/garáž), stovky chodců včetně obyvatel blízkých domovů pro seniory nebo maminek s kočárky budou muset opakovaně přecházet silnici mimo přechod.
Samozřejmě to tak nemůže zůstat a bude se tak značení už minimálně potřetí předělávat. Projekty, zakázky, stovky hodin i tisíc Kč, vyhozených sloupků, značek…

Sign in to participate in the conversation
Unextro

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!