While on a daily morning meeting I've noticed there's another one going on outside the window, apparently... Hope they are not planning some heist. :)

Captured by @Eva

🇨🇿 in #Czech, modré zóny 

Chaos pokračuje. Teď nám v ulici navzdory domluvě místních s nakreslili onu modrou na chodník.
Aby mohli zaparkovat 3 majitelé auta co nejblíž domu (ač mají vjezd/garáž), stovky chodců včetně obyvatel blízkých domovů pro seniory nebo maminek s kočárky budou muset opakovaně přecházet silnici mimo přechod.
Samozřejmě to tak nemůže zůstat a bude se tak značení už minimálně potřetí předělávat. Projekty, zakázky, stovky hodin i tisíc Kč, vyhozených sloupků, značek…

Show thread

Had no idea that 's "includes international tracking" can still mean you can only guess which country (or continent) the package is in for the last 3 weeks despite frequent updates.

Oh great. Our 3+ years old just got recalled for power board replacement. 🙄

Finally there's a wifi-connected USB "flash memory stick" which is basically a smart MicroSD card reader.
I have had so many use-cases for this already... Displaying files on a (somewhat) , exporting captures from etc.

crowdsupply.com/akshar-vastarp

🇨🇿 in #Czech, nezabezpečená Fio banka 

Fio banka podle všeho odesílá přihlašovací formulář do svého internetového bankovnictví přes nezabezpečené připojení, takže Chrome 86 zobrazuje celostránkové varování...

blog.chromium.org/2020/08/prot

already started selling to customers, inviting those who pre-ordered it for test drives. (It still has to be imported from Vienna.)

@mastohost Hi, I can't upload even a tiny (652 KB) 720p .webm video... Getting 504 Gateway Time-out. Works on Mastodon.social. What's wrong?

Show older
Unextro

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!