Show newer

Had no idea that 's "includes international tracking" can still mean you can only guess which country (or continent) the package is in for the last 3 weeks despite frequent updates.

As recent events in the US have shown, big tech platforms---due to their size---have a systemic role in information amplification. With the new #DigitalMarketsAct, we need to give people the possibility to choose. The possibility to take back control.

Myslím si, že z PR hlediska je opoziční odmítnutí nouzového stavu sebevražda. Teď by právě mohla opozice ukázat, že je schopna se sjednotit a kývnout společně na nouzový stav, ovšem s jasně řečenými požadavky. (Možná se to děje, ale není to vidět - a co není vidět, jako by nebylo.) Přijde mi to hašteření zrovna teď krátkozraké. A přitom by právě teď, z PR hlediska, šlo toho celého tak skvěle využít! Ale ne, každej si pojede svou "polívčičku"...

Ever since I learned about the Baader-Meinhof phenomenon, I see it everywhere.

korporátní kapitalismus.
"The zones would permit companies with large areas of land to form governments carrying the same authority as counties, including the ability to impose taxes, form school districts and courts and provide government services."
apnews.com/article/legislature

:drake_dislike: Having video-calls all day
:drake_like: Single continuous 7.5-hour debugging video-call with a client

Might be a personal record of mine.

Pan Kulveit mi mluví z duše. Škoda že je tak málo lidí co vládní strategii (pokud se tomu dá tak říkat) dávno prokoukli.
boundedlyrational.substack.com

V. Černý "Nešlo o selektování pacientů na ventilátor, jednalo se o klinickou rozvahu o tom jaký typ intenzivní péče je u daného pacienta vhodný nebo nutný"
Oni se fakt neštítí zpochybnit cokoli, a ještě tak trapným způsobem.

ct24.ceskatelevize.cz/3264832-

🇨🇿 in #Czech, COVID-19 

„Třeba hlavní hygienička Jarmila Rážová je úplně vyřízená,“ ... "V dlouhodobé apatii je ... i Ladislav Dušek. Čeká, až vše skončí a zvažuje, že v oblasti zdravotnictví skončí úplně."

Dušek od první tiskovky opakuje, jak si tím všichni budou muset projít, že je to příroda, Rážová jen přikyvuje a po 20 tisících mrtvých jsou chudáčci smutní? Neměli by skončit jen na ministerstvu zdravotnictví, ale hlavně před tribunálem. A Vladimír Černý s nima.

cnn.iprima.cz/apatie-a-hysteri

Show thread

now offers -based teleoperation solution allowing complete control of Spot robots via keyboard and mouse or joystick controllers. Also allows others to watch the operation by simply sharing a link etc.
Recently there's been some talk that the web should be just for document sharing. Try the above with any other platform. We'd likely end up with yet another Windows app. That's why it makes sense to bring new web APIs such as etc.

youtu.be/WvTdNwyADZc?t=447 (~7:30)

Chrome device sales ~doubled year-over-year in 2020, while PCs grew 11 %.
And according to audio from a leaked meeting, even Microsoft knows Chrome devices are “faster and cheaper, they are easier to deploy and manage.”

theverge.com/2021/1/30/2225687

Chrome 89 is now available in beta-channel and comes with stable support for the WebHID, Web NFC and Web Serial APIs. This is a very exciting release for me and my team, and represents the culmination of years of effort. Thank you to everyone who has helped along the way.

🇨🇿 in #Czech, COVID-19 

Britská varianta je v ČR "přinejmenším od počátku prosince".*

Řeknete si, jak tu dobře ten monitoring funguje. Jenže sekvenování začalo před 2+ týdny jen proto, že se vědci z iniciativa-snih.cz ve vlastním čase sešli s Blbišem a vysvětlili mu, proč je důležité sekvenovat. Ten začal tradičně volat na všechny strany a sekvenování začalo. Hasit plamínky, až když jim o nich přijde někdo z veřejnosti říct. Nic jiného neumí.
irozhlas.cz/zivotni-styl/zdrav

* szu.cz/uploads/documents/CeM/A

Show thread

Also, you are making it harder for any new platform to emerge, because “it doesn’t have the apps I need”.
is important but (even more) so is . Until we learn that, we’ll just keep kicking the can down the road to another app claiming to be the silver bullet. Or cheer anytime someone introduces a client simulating 15 different “apps”, shipping you jailbroken iPhones just to use one of them.

xmpp.org/2021/01/instant-messa from @xmpp

Show thread

Does it lock you in? Is it built on top of open protocols or APIs? Is it decentralized? Federated or distributed? Does it work without a mobile device and/or phone number? Can anybody implement their own client for any OS or the or are you stuck with the ones the app is available for? Failing that, you are surrendering your freedoms to somebody else making the choices for you. And they can change these decisions anytime in the future.

Show thread

After ~40 years of development, we are in a place where people need 5+ “apps” just to chat with most of their contacts. Imagine having to use a separate app for each email server, for example. People are brainwashed to think in terms of "There's an app for that." But an app is usually the last thing you should think about when making your technological choices…

🇨🇿 in #Czech, COVID-19 

Národní koordinátor očkování Blahuta rezignoval: "Neřeknu vám o tom nic, jsem ale strašně rád, že je to za mnou. Z venku neodhadnete, jak to bude fungovat. Volali mi a chtěli pomoc, ale je to marné, je to marné, je to marné. Ještě, že opravdu zdravotní obtíže mám, takže to je opravdu vše, co k tomu můžu říct."

irozhlas.cz/zpravy-domov/koron

Show thread

OVM a má frustrace přetéká
1-Jak může ministr zdravotnictví říct, že zastupuje nemocné a zdravotníky ale i zbytek populace? Kdo se tedy zastane ohrožených, když je zdravější většina odsoudí k smrti? Ministr zdravotnictví má zajistit zdraví populace, minimalizovat nákazu, NE jen přihlížet divokému promořování
2-Zvládnutí epidemie prý budeme soudit později, doufám že soudy na p. Blatného nezapomenou.
3-Proč se intenzivista vyjadřuje k otevírání škol a epidemiologii? Proč se ho na to vůbec ptají?

Show older
Unextro

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!