Show newer

(In case it's not clear, I'm talking about multi-paragraph public statements on Twitter being posted as a PNG, or square images with text on Instagram, or whatever. Feels sort of like we're taking this beautiful, elegant machine called the computer, and using it to blast stone tablets out of a cannon at each other.)

Show thread

🇬🇧 With #chatcontrol, the EU wants all of your private e-mails and messages to be subjected to real-time #masssurveillance. If algorithms detect suspicious content you are to be reported to the police. This video explains.

Save #secrecyofcorrespondence: patrick-breyer.de/?page_id=594

Show thread

Of course it's the market dynamics that are probably driving the decision making here. Google and Apple don't *need* to take on the burden of indexing PWAs from the open web (and the problems of spam/abuse/filtering that that entails) to boost their app store numbers.

A smaller competitor with a smaller app store, though, might be motivated to try this approach. Microsoft had more incentive when they were in the phone game, but they could still take this on. Or why not KaiOS? DuckDuckGo? Brave?

Show thread

🇨🇿 in #Czech, COVID-19 

Představená opatření jsou klasicky bez dlouhodobějšího výhledu. Jak bylo žel i deklarováno, jediný cíl je otočit směr křivky nakažených. Ale za 3 týdny bude ČR zpět třeba na 10 tisících, což zase jen získá trochu času za cenu velkých nákladů a ještě větší únavy všech zúčastněných, nicméně nic nevyřeší. Stěžejní bude hlavně jak se podaří vynutit testování ve firmách.

plus.rozhlas.cz/vedec-kulveit-

Show thread

🇨🇿 in #Czech, COVID-19 

Jediné racionální východisko ze současné situace: 40dniprozdravi.cz

Show thread

🇨🇿 in #Czech, COVID-19 

Mimochodem pokud máte pocit, že to tu s těmi soudy přeháním, doporučuju rozhovor s člověkem, kterého si Blatný vybral za svou pravou ruku...
Jako hasič, který po roce ne-hašení stále tvrdí, že to ani nemá cenu, protože jde o přirozený jev a nerozumí mu. Zatímco jinde se oheň buď vůbec nerozhořel nebo ho už dohašují.

Dokud tyhle psychopaty ČR neodstaví od rozhodování, budou umírat tisíce lidí každý měsíc zbytečně.

Za paywallem, zpřístupněn např. zde: twitter.com/josefslerka/status

Show thread

Had no idea that 's "includes international tracking" can still mean you can only guess which country (or continent) the package is in for the last 3 weeks despite frequent updates.

As recent events in the US have shown, big tech platforms---due to their size---have a systemic role in information amplification. With the new #DigitalMarketsAct, we need to give people the possibility to choose. The possibility to take back control.

Myslím si, že z PR hlediska je opoziční odmítnutí nouzového stavu sebevražda. Teď by právě mohla opozice ukázat, že je schopna se sjednotit a kývnout společně na nouzový stav, ovšem s jasně řečenými požadavky. (Možná se to děje, ale není to vidět - a co není vidět, jako by nebylo.) Přijde mi to hašteření zrovna teď krátkozraké. A přitom by právě teď, z PR hlediska, šlo toho celého tak skvěle využít! Ale ne, každej si pojede svou "polívčičku"...

Ever since I learned about the Baader-Meinhof phenomenon, I see it everywhere.

korporátní kapitalismus.
"The zones would permit companies with large areas of land to form governments carrying the same authority as counties, including the ability to impose taxes, form school districts and courts and provide government services."
apnews.com/article/legislature

:drake_dislike: Having video-calls all day
:drake_like: Single continuous 7.5-hour debugging video-call with a client

Might be a personal record of mine.

Pan Kulveit mi mluví z duše. Škoda že je tak málo lidí co vládní strategii (pokud se tomu dá tak říkat) dávno prokoukli.
boundedlyrational.substack.com

V. Černý "Nešlo o selektování pacientů na ventilátor, jednalo se o klinickou rozvahu o tom jaký typ intenzivní péče je u daného pacienta vhodný nebo nutný"
Oni se fakt neštítí zpochybnit cokoli, a ještě tak trapným způsobem.

ct24.ceskatelevize.cz/3264832-

🇨🇿 in #Czech, COVID-19 

„Třeba hlavní hygienička Jarmila Rážová je úplně vyřízená,“ ... "V dlouhodobé apatii je ... i Ladislav Dušek. Čeká, až vše skončí a zvažuje, že v oblasti zdravotnictví skončí úplně."

Dušek od první tiskovky opakuje, jak si tím všichni budou muset projít, že je to příroda, Rážová jen přikyvuje a po 20 tisících mrtvých jsou chudáčci smutní? Neměli by skončit jen na ministerstvu zdravotnictví, ale hlavně před tribunálem. A Vladimír Černý s nima.

cnn.iprima.cz/apatie-a-hysteri

Show thread

now offers -based teleoperation solution allowing complete control of Spot robots via keyboard and mouse or joystick controllers. Also allows others to watch the operation by simply sharing a link etc.
Recently there's been some talk that the web should be just for document sharing. Try the above with any other platform. We'd likely end up with yet another Windows app. That's why it makes sense to bring new web APIs such as etc.

youtu.be/WvTdNwyADZc?t=447 (~7:30)

Chrome device sales ~doubled year-over-year in 2020, while PCs grew 11 %.
And according to audio from a leaked meeting, even Microsoft knows Chrome devices are “faster and cheaper, they are easier to deploy and manage.”

theverge.com/2021/1/30/2225687

Show older
Unextro

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!