Show newer

Then the covid hit and we practically stopped traveling anywhere. So we were glad to not have a brand new car we wouldn’t have any use for.
Meanwhile @davidvavra bought his own Model 3 (already in Czechia) and we agreed on a sharing scheme. They are living close (enough) so whenever we need the car, we book it in advance in a shared calendar and then walk to it with our paired phone(s) and just drive away...

Show thread

@Eva and I were decided to buy the (Long Range) in the summer of 2019. The only thing left was our ultimate “garage test”.
But despite previously having an even longer car and lowering the edge of the driveway by a few centimeters, the combination of its slope and Model 3’s wheelbase (and clearance) resulted in an unpleasant plastic-grinding sound. 😝
Since we don’t travel much over the winter anyway, we decided to wait for the rumoured with air-suspension or Model Y...

Show thread

@lightone @testman Well, I'm all for the fediverse and I'm here to stay, just took some time to get the energy to set up my own server to feel a bit in control. So, well, I'll start posting here more too. :)

While on a daily morning meeting I've noticed there's another one going on outside the window, apparently... Hope they are not planning some heist. :)

Captured by @Eva

Years in the making, days in the drafting, I've finally done it: I dug into the full history of important features missing from iOS/Safari and made it (roughly) human-readable:

infrequently.org/2021/04/progr

🇨🇿 in #Czech, modré zóny 

Chaos pokračuje. Teď nám v ulici navzdory domluvě místních s nakreslili onu modrou na chodník.
Aby mohli zaparkovat 3 majitelé auta co nejblíž domu (ač mají vjezd/garáž), stovky chodců včetně obyvatel blízkých domovů pro seniory nebo maminek s kočárky budou muset opakovaně přecházet silnici mimo přechod.
Samozřejmě to tak nemůže zůstat a bude se tak značení už minimálně potřetí předělávat. Projekty, zakázky, stovky hodin i tisíc Kč, vyhozených sloupků, značek…

Show thread

🇨🇿 in #Czech, modré zóny 

Ještě po začátku platnosti 1. 4. čáry v celé půlce Chrastavské zcela překreslili, nesouhlasilo v ní svislé a vodorovné dopravní značení a v Hejnické tento stav trvá doteď.
Kromě toho je stále mimo modré zákaz zastavení, takže si nesmíme u domů zastavit ani pro naložení/vyložení nákladu a kurýři zůstávají stát na křižovatkách…

Chaos a šikana se táhne jako smrad celou veřejnou správou.

Show thread

🇨🇿 in #Czech, modré zóny 

ekonomickydenik.cz/39467-2

Z vlastní zkušenosti můžu potvrdit. Anabáze kolem modrých se v místních ulicích táhne od listopadu loňského roku, kdy nám začali houfně kreslit modré čáry před vjezdy. Po mnoha desítkách(!) hodin zabitých komunikací, urgováním úředníků a mnoha iteracích — v jedné nám například projektant udělal místo chodníku parkoviště podél celého pozemku včetně vstupní branky a vjezdu, takže bychom museli přeskakovat auta — se podařilo část problémů odstranit...

Veritasium on light bulbs, obsolescence and repairability: "This is why we can't have nice things"

youtu.be/j5v8D-alAKE

(In case it's not clear, I'm talking about multi-paragraph public statements on Twitter being posted as a PNG, or square images with text on Instagram, or whatever. Feels sort of like we're taking this beautiful, elegant machine called the computer, and using it to blast stone tablets out of a cannon at each other.)

Show thread

🇬🇧 With #chatcontrol, the EU wants all of your private e-mails and messages to be subjected to real-time #masssurveillance. If algorithms detect suspicious content you are to be reported to the police. This video explains.

Save #secrecyofcorrespondence: patrick-breyer.de/?page_id=594

Show thread

Of course it's the market dynamics that are probably driving the decision making here. Google and Apple don't *need* to take on the burden of indexing PWAs from the open web (and the problems of spam/abuse/filtering that that entails) to boost their app store numbers.

A smaller competitor with a smaller app store, though, might be motivated to try this approach. Microsoft had more incentive when they were in the phone game, but they could still take this on. Or why not KaiOS? DuckDuckGo? Brave?

Show thread

🇨🇿 in #Czech, COVID-19 

Představená opatření jsou klasicky bez dlouhodobějšího výhledu. Jak bylo žel i deklarováno, jediný cíl je otočit směr křivky nakažených. Ale za 3 týdny bude ČR zpět třeba na 10 tisících, což zase jen získá trochu času za cenu velkých nákladů a ještě větší únavy všech zúčastněných, nicméně nic nevyřeší. Stěžejní bude hlavně jak se podaří vynutit testování ve firmách.

plus.rozhlas.cz/vedec-kulveit-

Show thread
Show older
Unextro

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!